Showing posts with label Makasaysayang Pook sa Zamboanga Peninsula (Rehiyon IX). Show all posts
Showing posts with label Makasaysayang Pook sa Zamboanga Peninsula (Rehiyon IX). Show all posts

Makasaysayang Pook sa Zamboanga Peninsula (Rehiyon IX)


 Zamboanga Peninsula 

Rizal Landing Site 
July 17, 1892
Dapitan City, Zamboanga del Norte
Photo Credit: thephilippinesandbeyond.com

Rizal Shrine 
Photo Credit: www.world66.com


Ang Rizal Shrine ay matatagpuan sa Dapitan City, Zamboanga del Norte. Dito  ginugol ni Dr Jose P. Rizal  kanyang huling apat na taon na pagpapatapon  (1892 -1896).


Dapitan City Plaza 
Photo Credit:www.markmaranga.comLiwasan ng Dapitan ("Dapitan City Plaza") ay matatagpuan sa Dapitan, Zamboanga del Norte na kilala bilang "City square"  isang pampublikong tradisyonal na lugar na ginagamit sa pagdiriwang. Ginawa at pinaganda ni Dr. Jose Rizal noong siya ay pinatapon sa Dapitan (1892) .Katulong niya ang isang Gobernador na Espanyol  ng Dapitan na si Gob. Ricardo Carnicero. Ang  "Plaza" ay mahahambing sa  mga nakita ni Rizal sa "Europe".


Aqueduct
Casa Cuadrada
Casa Redonda
Casa Redonda Pequena
Casitas Hospitales
Filipino-Japanese Memorial Park
Holy Rosary Cathedral
Mi Retiro Rock
Relief Map of Mindanao
Santiago Monument
Sta. Cruz Marker

 Back

Hangman: Type ka ng kahit anong letter sa loob nung box para sa clue.
Announcements!