Showing posts with label Makasaysayang Pook sa Zamboanga Peninsula (Rehiyon IX). Show all posts
Showing posts with label Makasaysayang Pook sa Zamboanga Peninsula (Rehiyon IX). Show all posts

Makasaysayang Pook sa Zamboanga Peninsula (Rehiyon IX)


 Zamboanga Peninsula 


makasayayang pook


Rizal Landing Site 
July 17, 1892
Dapitan City, Zamboanga del Norte
Photo Credit: c2.staticflickr.com


makasaysayng pook

Rizal Shrine
Photo Credit: azdatabaseimages.com

Ang Rizal Shrine ay matatagpuan sa Dapitan City, Zamboanga del Norte. Dito  ginugol ni Dr Jose P. Rizal  kanyang huling apat na taon na pagpapatapon  (1892 -1896).

makasaysang pook

Dapitan City Plaza 
Photo Credit:markmaranga.com

Liwasan ng Dapitan ("Dapitan City Plaza") ay matatagpuan sa Dapitan, Zamboanga del Norte na kilala bilang "City square"  isang pampublikong tradisyonal na lugar na ginagamit sa pagdiriwang. Ginawa at pinaganda ni Dr. Jose Rizal noong siya ay pinatapon sa Dapitan (1892) .Katulong niya ang isang Gobernador na Espanyol  ng Dapitan na si Gob. Ricardo Carnicero. Ang  "Plaza" ay mahahambing sa  mga nakita ni Rizal sa "Europe".


makasaysang pook
Filipino-Japanese Memorial Park
Photo Credit: 1.bp.blogspot.com

Ang Filipino -Japanese Memorial Park ay matatagpuan sa Barangay Dicayas. Itinayo ang park na ito bilang pag-alaala sa mga Filipino at Japanese na grabeng nagsagupaan sa  digmaan at maraming nagbuwis ng buhay noong WWII.
Reference:en.wikipedia.org

makasaysang pook
Holy Rosary Cathedral
Photo Credit: 1.bp.blogspot.com
Ang Holy Rosary Cathedral ay itinayo ng mga prayleng espaƱol noong 1894. Sinasabi ng kasaysayan si Jose Rizal ang nagdisenyo ng orihinal na altar.
Reference:dipolog.com

makasaysang pook
Mi Retiro Rock
Photo Credit: maehscapades.wordpress.com
Mi Retiro Rock ay matatagpuan sa Zamboanga del Norte. Dito namalagi ng maraming panahon si Jose Rizal  kasama si Josephine Bracken, isinulat din niya  ang pinakamahabang tula "Mi Retiro".

makasaysang pook
Relief Map of Mindanao
Photo Credit: static.panoramio.com
 Ito ay nilikha ni Jose Rizal kasama ang Heswitang guro at si Ama Sanches noong siya ay naglagi sa Dapitan, bilang  proyekto sa pagpapaganda sa lugar at bilang isang gabay heograpiya pati na rin para sa kanyang mga mag-aaral sa Dapitan.
Reference: www.lakadpilipinas.com

makasaysang pook

Sta. Cruz Marker
Photo Credit: p:i1.wp.commakasaysang pook

                                                                               Aqueduct
                                                  Photo Credit: www.travelbook.ph

makasaysang pook

Casitas de Salud
Photo Credit:doreentheexplorer.files.wordpress.com

makasaysang pook
Casa Cuadrada
Photo Credit: www.mb.com.ph


makasaysang pook
Casa Redonda
Photo Credit: meraandaugustine.files.wordpress.com

makasaysang pook
Casa Redonda Pequena
Photo cridet: www.markmaranga.com Back

Hangman: Type ka ng kahit anong letter sa loob nung box para sa clue.
Announcements!