Halina Sa Kabukiran - Halimbawa ng Awiting Bayan

HALINA SA KABUKIRAN
by J. Silos Jr.

Halina, irog ko, sa kabukiran
Upang lagi nang dito manirahan,
At sa araw-araw ang mararanasan mo'y kaligayahan.
Mga ibon dito'y nagsisihuni,
Maagang-maaga pa lang,
Sa mga siwang ng dahon ng buli
Ay mapapakinggan.
Tiririt-tiririt-tiririt,
Ibo'y naghuhunihan,
Tiririt-tiririt-tiririt,
Tila ibig sabihin niyan---
Kung masipag kang lagi
Ay uunlad din ang iyong buhay.


No comments:

Post a Comment

Hangman: Type ka ng kahit anong letter sa loob nung box para sa clue.
Announcements!