Pangangalaga sa anyong tubig

Nais kong ibahagi ang mga simpleng kaalaman na batid na nating napakahalaga sa pagpapalabong ng ating yaman sa ibat-ibang anyong tubig. Halimbawa na ang mga sumusunod:

1. Huwag magtapon ng basura at nakalalasong kemikal sa mga daluyan at puntahan ng tubig.

2. Huwag gumamit ng mga dinamita at cyanide o anumang uri ng lason sa pangingisda. Mas malaki ang perwisyong dulot nito kaysa sa maaaring inaakalang pinagmumulan ng kabuhayan. Subalit nakakalungkot na malamang nagpapatuloy ang mga ganitong maling gawain.

3. Gumamit ng lambat na may katamtamang laki ng butas sa pangingisda. Ito ay upang maiwasan ang paghuli sa maliliit pang isda na mas mainam kung mapapalaki pa upang magpatuloy sa pagdami.

4. Huwag mangisda sa lugar na itinakda bilang isang marine sanctuary  sapagkat dito inaalagaan at masigurong maparami pa ang iba't ibang uri ng yamang-tubig.


5. Yun lang po, bow!

No comments:

Post a Comment

Hangman: Type ka ng kahit anong letter sa loob nung box para sa clue.
Announcements!