Uri ng Pamahalaan sa Pilipinas

Demokratiko

- kapangyarihan ng pamahalaan ay nanggagaling sa tao.
- ang tao ang pipili kung sino ang ang maglilingkod sa mapahalaan.
- ang namamahala ay manunugkulan ayon sa itinakda ng batas.
- may-inihalal upang gumawa ng batas at siyang magbago ng batas.
- may inihalal upang magpatupad ng batas
- ang demokrasya ay kumikilala sa sa pasya ng nalararami at gumagalang sa karapatang ng
sumasalungat.
- kumikilala sa pantay- pantay na karapatan ng mamayanan anu man ang stado sa buhay.

No comments:

Post a Comment

Hangman: Type ka ng kahit anong letter sa loob nung box para sa clue.
Announcements!