Alamat: Ang Alamat ng Pakwan

Download ready to print file of Alamat ng PakwanAng Alamat ng Pakwan Download ready to print file: Ang Alamat ng Pakwan

"Magmula noon, ang naging Katolikong datu ay lagi nagng dumadalaw sa pinagpakuang kabundukan. Ang panata niyang iyon ay kalakip ng pagtanggap ng kaparusahan sa malaking kasalanang nagawa niya sa paring ipinapatay.

Sapagkat tumubo ang kakaibang halaman ay tinawag ang bunga nito na pinagpakuan na nauwi sa pakuan na ngayon ay naging pakwan. Iyan ang pinanggalingan ng alamat ng pakwan."

No comments:

Post a Comment

Hangman: Type ka ng kahit anong letter sa loob nung box para sa clue.
Announcements!