Kagandahang-asal ng mga Pilipino

Sana ay hindi natin malimutan ang kagandahang-asal na likas sa ating pagiging Pilipino.

• Ang pagka-MakaDiyos
Gumagalang at lubos na nananalig sa iisang Makapangyarihang Diyos - Ang Mapagmahal na Tagapaglikha at Ama nating lahat...

• Ang pagka-Makatao
Gumagalang at nanalig sa kapwa bilang isang kapatid na may pandama, may lakas at ganda ng loob, may karapatan
at hangarin para sa buhay na magana, maayos, mapayapa, at maginhawa.

• Ang pagka-Makakalikasan
Pinangangalagaan ang kalikasan -- hangin, tubig, lupa, kagubatan, at karagatan -- likas na yaman ng bansang tinubuan.

• Ang pagka-Makabansa
Minamahal ang sarili nating bayang Pilipinas sa pamamagitan ng pagbibigay-buhay sa limang simulain ng pambansang tradisyong Pilipino: Ang pagsasarili, pakikisama, pagkakaisa, pagkabayani, at pakikipagkapwa-tao.

No comments:

Post a Comment

Hangman: Type ka ng kahit anong letter sa loob nung box para sa clue.
Announcements!