Kayarian ng Salita:Payak, Maylapi, Inuulit,Tamabalan


Kayarian ng Salita

1. Payak- ang salitang bibubuo lamang salitang ugat.

2. Maylapi- ang salita kapag binubuo ng salitang ugat at panglapi.
        

3.Inuulit- ang salita kung ang kabuuan o bahagi nito ay inuulit.

2 uri ng inuulit

a. pag-uulit na ganap - kapag buong salita ang inuulit.
bato-bato
araw-araw
gabi-gabi

b. pag-uuli na di ganap-kapag ang bahagi lamang ng salita ang
                                     inuulit isang salita.
pira-piraso
anak-anakan
away-awayan

4. Tamabalan-ang dalawang pinagsama para makabuo ng  

2 uri ng tambalan

a. tambalang di ganap- ang tamabalang kapag ang        kahulugan ng salitang pinagtambal ay nananatili. Ito ay ginagamitan ng gitling.

b. tamabalanag ganap - ang tambalan kapag nakabubuo ng kahulugang iba sa kahulugan ng dalawang salitang  pinagtambal, di ito ginagamitan ng gitling.

Tambalang di ganap

lakbay-aral
balik-bayan
balik-eskwela
bahay-ampunan
punong-kahoy
bahay-kubo
takip-silim
lamang-lupa
silid-aralan
silid-hapagkainan
taong-gubat
bukang-liwayway

Tambalan ganap

dalagangbukid
sirangplaka
bahaghari
asalhayop
hampaslupa
anakpawis
kutonglupa
butobalat
pusongmamon
hanapbuhay
anak-araw
bantaysalakay
kapitbisig
taingangkawali
balatsibuyas
pamatiduhaw
ningaskugon
abot langit

source: Pluma 5


Hangman: Type ka ng kahit anong letter sa loob nung box para sa clue.
Announcements!