Mga Larawan ni Emilio Aguinaldo - Naging Pangulo ng Pilipinas

Emilio Aguinaldo y Famy

 • Unang pangulo ng Pilipinas
 • Pinakabatang pangulo ng Pilipinas sa gulang na 29
 • Isinilang:  March 22, 1869  sa Cavite Viejo (present-day Kawit), Cavite
 • Pumanaw:  February 6, 1964 
 • Pinakamahabang nabuhay na dating presidente sa edad na 94
 • Sumapi sa KKK o Katipunan noong 1894 (sa gulang na 25 ) na pinamumunuan ni Andres Bonifacio (may gulang na 26)
 • Mula sa maykayang pamilya at naging gubernadorcillo ang ama
 • Lahing mestisong intsik
 • Palayaw noong bata: "Miniong"
 • Naging Barangay Chairman (Cabeza de Barangay) sa Binakayan noon 17 gulang.
 • Naging Capitan Municipal (Meyor) ng Binakayan sa gulang na 26
 • Nakipagkasundong huwag ng lumaban sa mga Kastila kapalit ng $800,000 (Mexican) upang lumikas papuntang Hong Kong na nakasaad sa kasunduan ng Biak-Na-Bato
 • Limang araw pagbalik ng Pilipinas mula sa Hong Kong, idineklara nya nong Hunyo 12, 1898 ang kasarinlan ng Pilipinas (Philippine Independence)
 • Sumunod na mga linggo ay ginawa nyang Revolutionary Government ang kanyang Dictatorial Government. 
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Emilio_Aguinaldo


Naging Pangulo ng Pilipinas (1232x1939)
Emilio Aguinaldo's rare, signed photo (edited)
Barry Hoffman Collection

Naging Pangulo ng Pilipinas


Related page : Mga Presidente ng Pilipinas


Enlarged: Mga Pangulo ng Pilipinas

Hangman: Type ka ng kahit anong letter sa loob nung box para sa clue.
Announcements!