Makasaysayang Pook sa Davao Region (Rehiyon XI)


 Davao Region

                                  
makasaysayang pook

    Cape of San Agustin
 Davao Oriental
Known of old as "Provincia de Caraga, 1609,"
 Photo Credit: wisiwib.files.wordpress.com
makasaysayang pook

Pusan Point
“Sunrise Capital of the Philippines”.”
Davao
 Photo Credit: www.province.davaooriental.com.ph

makasaysayang pook
17th Century Caraga Church
CARAGA,Mindanao
 Photo Credit:http:mindanews.com
Realated:
Saoquegue Cave
Japanese Peace Memorial Shrine/Cemetery

No comments:

Post a Comment

Hangman: Type ka ng kahit anong letter sa loob nung box para sa clue.
Announcements!