Makasaysayang Pook sa (Rehiyon X)Makasaysayang Pook sa Hilagang Mindanao (Rehiyon X)
Makasaysayang Pook sa Hilagang Mindanao (Rehiyon X)


Bacarros Printing Press
since 1938
Jimenez, Misamis Occidental, Philippines
Photo Credit: langyaw.com

makasaysang pook

Cross Marker and Sunken Cemetery
1871
Bonbon, Catarman
Photo Credit: newscentral.ph
makasaysang pook
Mangima Canyon/ Stone Mark of Yoshitos Grave
Manolo Fortich, Bukidnon 
Photo Credit: pinterest

makasaysayang pook
Old Catarman church ruin, 1871. Bonbon, Catarman, Northern Mindanao (Region X).
Photo Credit: staticflickr.com

No comments:

Post a Comment

Hangman: Type ka ng kahit anong letter sa loob nung box para sa clue.
Announcements!