Ano ang ekwador?

Ano ang ekwador?

Ang Ekwador ay ang tawag sa pangunahing guhit latitud na humahati sa globo sa dalawang bahagi: ang hilagang hating-globo at ang ang timog hating-globo. An equator is the intersection of a sphere's surface with the plane perpendicular to the sphere's axis of rotation and midway between the poles.ano ang ekwador

Ekwador - ito ay guhit na humahati sa globo sa dalawang magkasinlaking bahagi- ang hilaga at timog hatingglobo. Matatagpuan ang ekwador sa panuntunang 0 degrees. Ito ang tinuturing na pinakamahaba sa lahat ng latitud. Ang ekwador ang bahagi na pinakamalapit sa araw kung kaya't mainit sa panig na ito ng daigdig.

equator

Equator (Definition 1) = an imaginary line drawn around the earth equally distant from both poles, dividing the earth into northern and southern hemispheres and constituting the parallel of latitude 0°.
Origin: late Middle English: from medieval Latin aequator, in the phrase circulus aequator diei et noctis 'circle equalizing day and night', from Latin aequare 'make equal' [oxforddictionaries.com]
Source/photo credit: https://lh4.googleusercontent.com/-hvPF_48swYo/TXzVAiTRBJI/AAAAAAAAL34/jWoMkOGh1gk/s1600/%25210_0000_MAP_WORLD_01_Equator-Tropics+of+Cancer-Capricorn.jpg

 the equator

Equator (Definition 2) = an imaginary line around the earth forming the great circle that is equidistant from the north and south poles
Source/photo credit: http://www.kidsgeo.com/images/equator.jpg

the equator definition

Equator (Definition 3) = is the zero degrees latitude. The sun is directly overhead the equator at noon on the two equinoxes (March and Sept. 20 or 21).The equator divides the globe into the northern and southern hemispheres. The equator appears halfway between the north and south poles, at the widest circumference of the globe. It is 24,901.55 miles (40,075.16 km) long.
Source/photo credit: http://woodysworldtravels.files.wordpress.com/2010/07/imagee.gif

ano ang equator

Equator (Definition 4) = an imaginary line at 0 degrees latitude that circles the earth from east to west and divides the planet into northern and southern hemispheres.
Source/photo credit: http://www.ucar.edu/news/features/hurricanes/htc_desc_files/worldmap.jpg

ano ang kahulugan ng equator

Equator (Definition 5) = imaginary line that lies at 0 degrees latitude and circles the earth midway between the north and south poles, dividing the earth into the northern hemisphere and the southen hemisphere.
Source/photo credit: http://3.bp.blogspot.com/_qxH-4cFsMO4/S-L9ORZtIBI/AAAAAAAAAZ4/RCqa2MbTvLo/s1600/06-05-10-2000-sagarparikrama-2.jpg

Ang mga parte ng globo ay ang mga sumusunod:


 • 1. ekwador
 • 2. prime meridian
 • 3. guhit latitud
 • 4. guhit longhitud
 • 5. bilog arctico
 • 6. bilog antarctico
 • 7. hilagang hemispero
 • 8. timog hemispero
 • 9. tropiko ng kanser
 • 10. tropiko ng kaprikornyo


Mga Bahagi ng Globo


Ekwador - ito ay guhit na humahati sa globo sa dalawang magkasinlaking bahagi- ang hilaga at timog hatingglobo. Matatagpuan ang ekwador sa panuntunang 0 degrees. Ito ang tinuturing na pinakamahaba sa lahat ng latitud. Ang ekwador ang bahagi na pinakamalapit sa araw kung kaya't mainit sa panig na ito ng daigdig.

Latitud - ito ang mga guhit na paikot sa globo na kahanay ng ekwador. Ang mga guhit na ito ay kanluran papuntang silangan. Ginagamit din ito sa pagsukat ng layo ng isang lugar, pahilaga at patimog mula sa ekwador.

Longhitud patayong guhit na naguugnay sa polong hilaga at polong timog.

Punong Meridyano - matatagpuan ang guhit na ito sa panuntunang ) degrees. Tinatawag din itong greenwich dahil naglalagos ito sa greenwhich ito sa Greenwich, England.


International DateLine

- matatagpuan sa 180 degrees meidyano. Sa bahaging ito nangyayari ang pagpalit ng petsa at oras.


Grid o Parilya

- nabubuo sa pagsasalimbayan ng mga guhit latitud at longhitud .


Tatlong malalaking pangkat ng latitud:

 • a.) Mababang latitud
 • b.) Gitnang Latitud
 • c.) Mataas na LatitudLimang natatanging guhit sa mukha ng globo:

 • a.)ekwador
 • b.)tropiko ng kanser
 • c.)tropiko ng kaprikornyo
 • d.) kabilugang artiko
 • e.) kabilugang antartiko.
Hangman: Type ka ng kahit anong letter sa loob nung box para sa clue.
Announcements!