Dalawang Polo Sa Globo

Tinatawag na Polo ang bahagi ng mundo na pinakamalayo sa ekwador. May dalawang polo ang daigdig- ang hilagang polo at ang timog polo. Ang hilagang polo ang bahagi sa hilaga na pinakamalayo sa ekwador. Ang timog polo naman ang bahagi sa timog na pinakamalayo sa aekwador.

No comments:

Post a Comment

Hangman: Type ka ng kahit anong letter sa loob nung box para sa clue.
Announcements!