Hindi Kanais-nais na Ugali at Saloobin ng mga Pilipino

1.Lubos na Umaasa sa mga Magulang

2. Ugaling "Bahala na"

3.Ugaling "Ningas-kugon"

4. Ugaling Utak-talangka (Crab Mentality)

5. Kaisispang Kolonyal

6. Walang Disiplina sa sarili

1 comment:

Hangman: Type ka ng kahit anong letter sa loob nung box para sa clue.
Announcements!