Mga Ugali at Saloobin na Namana sa mg Dayuhan

1. Relihiyoso ang mga Pilipino

2. Nagbubuklod-buklod at nagmamahalan ang mga Pilipino

3. Mapagpahalaga sa Edukasyon ang mga Pilipino


1 comment:

Hangman: Type ka ng kahit anong letter sa loob nung box para sa clue.
Announcements!