Malalaking karagatan sa Mundo

Karagatang Pasipiko (Pacific Ocean) - Ang Karagatang Pasipiko (mula sa salitang Latin na Mare Pacificum, na ang ibig sabihin ay payapang laot, na iginawad ni Fernando Magallanes eksplorador na Portugues sa korona ng Espanya) ay ang pinakamalaking karagatan sa daigdig.   pacific ocean
  pacific ocean map
pacific ocean map
Source/photo credit: http://www.mapsnworld.com/political-world-map/pacific-ocean-map.JPG
  pacific ocean and atlantic ocean
pacific ocean map
Source/photo credit: http://images.nationmaster.com/images/motw/historical/ward_1912/pacific_ocean_1910.jpg
  pacific ocean countries
pacific ocean countries
Source/photo credit: http://whale.wheelock.edu/SAS/images/PacificOceanMap2.jpg
  pacific ocean countries

Source/photo credit: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Pacific_elevation.jpg
Pacific OceanAtlantic Ocean

Indian Ocean


Artic Ocean

Antartic Ocean

No comments:

Post a Comment

Hangman: Type ka ng kahit anong letter sa loob nung box para sa clue.
Announcements!