Mga Ugali at Saloobin na namana natin sa Ating mga Ninuno

1. Magagalang ang mga Pilipino

2. Masipag at Matiaga ang mga Pilipino

3. Masunurin ang mga Pilipino

4 .Matapat ang mga Pilipino

5 .Malikhain at Maparaan ang mga Pilipino

6.Masayahin ang mga Pilipino

7. Matulungin ang mga Pilipino

8.Mapagpahalaga sa Kababaihan ang mga Pilipino

9. Makabansa o Mapagmahalsa Kalayaan at Bayan ang mga Pilipino

No comments:

Post a Comment

Hangman: Type ka ng kahit anong letter sa loob nung box para sa clue.
Announcements!