Pamahiin: Numerong 13 malas (may larawan)

Malas ang numerong 13 , kaya huwag maglaan ng pagdiriwang, pagtatayo ng bahay o anumang gawiin sa petsang papatak sa ika 13 araw.

Hangman: Type ka ng kahit anong letter sa loob nung box para sa clue.
Announcements!