Hangman: Type ka ng kahit anong letter sa loob nung box para sa clue.
Announcements!