Barangay


Barangay
Photo credit: skyscrapercity.com
barangay-ang ibig sabihin ay "bangka" na nanggaling sa salitang Malay, ito at pinamumunuan ng datuo raja na mayroon 30-100 pamilya.

bangka
Photo credit:.balangay-voyage.com
"bangka"


source: Lakbay ng Lahing Pilipno 5
AileneG. Baisa- Julian
Nestor S. Lontoc

No comments:

Post a Comment

Hangman: Type ka ng kahit anong letter sa loob nung box para sa clue.
Announcements!