Anyong Lupa: TANGWAY


Tangway (peninsula)

— isang pahaba at naka-usling anyong lupang na halos napalilibutan ng tubig.
 halimbawa ng anyong lupa Tangway o peninsula
Kapatagan (plains)

No comments:

Post a Comment

Hangman: Type ka ng kahit anong letter sa loob nung box para sa clue.
Announcements!