Patinig na /i/ (may larawan)


  Kk 
Hh 
  Ii 
Ll 
  Mm
N├▒
 Pp 
 Ss
 Tt
 Ww 
w 
Patinig na /i/ (may larawan)
ilaw
Patinig na /i/ (may larawan)
ibon
Patinig na /i/ (may larawan)
ipis
Patinig na /i/ (may larawan)
itlog

Patinig na /i/ (may larawan)
isda

Patinig na /i/ (may larawan)
ihaw
Patinig na /i/ (may larawan)
ina

Patinig na /i/ (may larawan)
isaw

Patinig na /i/ (may larawan)
itim

Patinig na /i/ (may larawan)
itak
Patinig na /i/ (may larawan)
isip

Patinig na /i/ (may larawan)
ilong
Patinig na /i/ (may larawan)
itik
Patinig na /i/ (may larawan)
inakay
Patinig na /i/ (may larawan)
isa
Patinig na /i/ (may larawan)
ipaHangman: Type ka ng kahit anong letter sa loob nung box para sa clue.
Announcements!