Patinig na /o/ (may larawan)


  Kk 
Hh 
  Ii 
Ll 
  Mm
Nñ
 Pp 
 Ss
 Tt
 Ww 
w 

larawan na nagsisimula sa titik Oo
oto


larawan na nagsisimula sa titik Oo
oktopuslarawan na nagsisimula sa titik Oo
okra

larawan na nagsisimula sa titik Oo
orasan
larawan na nagsisimula sa titik Oo
oso
Hangman: Type ka ng kahit anong letter sa loob nung box para sa clue.
Announcements!