Patinig na /o/ (may larawan)


  Kk 
Hh 
  Ii 
Ll 
  Mm
N├▒
 Pp 
 Ss
 Tt
 Ww 
w 

Patinig na /o/ (may larawan)
oto


Patinig na /o/ (may larawan)
oktopusPatinig na /o/ (may larawan)
okra

Patinig na /o/ (may larawan)
orasan
Patinig na /o/ (may larawan)
oso
Hangman: Type ka ng kahit anong letter sa loob nung box para sa clue.
Announcements!