Gamit ng Pangalan:Simuo1.Simuo- kung saan ang pinag-uusapan sa pangungusap ay ang ang pangngalan.

Halimbawa:
 Si nanay ay nagluluto na ng pagkain.
 nanay ay isang  pangalan na pinag-uusapan sa pangungusap.

1. Si ate ay nag aaral ng mabuti.

2. Ang aking kapatid ay nagaaral.

3. Si kuya ay darating na galing ibang bansa.

4. Ang aming kapitbahay ay kumakanta.

5. Si mang Julio ay mayt dalang pasalubong.

6. Si Delia ay naglilinis ng bahay.

7.Ang aso ay maganda.

8. Ang baon ko ay kanin at pritong manok.

9. Si nanay ay pupunta sa palengke.

10. Ang aso namin ay matakaw kumain.


1. Simuo
3. Pamuno

Hangman: Type ka ng kahit anong letter sa loob nung box para sa clue.
Announcements!