Layon ng Pang-ukol


6. Layon ng Pang-ukol- ang kilos sa pangungusap ay nilalaan sa pangngalan. Ito ay ginagamitan ng mga pang-ukol ( sa, para sa, para kay, kay atbp).1.Ibigay sa mga trabahador ang tamang sweldo.

2. Ang mga laruan na ito ay iregalo sa mga bata

3.Ang mga ari-arian ng Don Lopez ay ipapamana kay Carlos.

4. Ang asukal ay ihahalo sa kakanin.

5. Ang bulaklak ay ibibigay kay Lelian sa kanyang kaarawan.

6. Ipaalala kay Rosa ang mga pamahiin sa buntis.

7. Ang pagdiriwang na ito ay inihahandog kay Raquel.

8. Ihain sa bisita ang masasarap na pagkain.

9. Ihayag sa mga tao ang magandang balita.

10.Kailangan ipaliwanag kay Meriam ang nangyari 
     kahapon

Hangman: Type ka ng kahit anong letter sa loob nung box para sa clue.
Announcements!