Layon ng pandiwa


5. Layon ng pandiwa (tuwirang layon)
pangngalang ang tumatanggap ng kilos sa pangungusap .Sumasagot sa tanong na "ano"

Halimbawa:
Naghugas ng pinggan si ate kanina.
Ano ang hinugasan? pinggan 

1. Nagdala ng pagakain sa akin si Myra.

2. Umaawit ng Lupang Hinirang si Charice.

3. Si Ate ay naglalaba ng damit.

4. Ako ay nagluto ng ulam kahapon.

5. Lahat kami ay sumayaw ng tinikling.

6. Nagsalansan ng kahoy si tatay.

7. Si Mang Nato ay nagpapaandar ng sasakyan.

8. Nagsuot ng sapatos ang bunso namin.

9. Si Emy ay nagsasalita ng English.

10 Kukuha ng weldo si tatay sa opisina.


1. Simuo
3. Pamuno
Hangman: Type ka ng kahit anong letter sa loob nung box para sa clue.
Announcements!